Podobnie jak inne systemy operacyjne, również Ubuntu potrafi czasami płatać figle. W tym artykule postaramy się przedstawić najczęstsze problemy związane z systemem oraz omówimy sposoby ich rozwiązania.

 

1. GRUB

 

W wielu przypadkach problemy rozwiązuje przywrócenie tak zwanego GRUB'a. Jest to linuxowy menedżer rozruchu, który odpowiada za prawidłowe uruchamianie się systemu. Najczęstszymi problemami, które wymagają przywrócenia GRUB są:

instalacja systemu Windows obok Ubuntu (na sąsiedniej partycji) lub Ubuntu obok Windowsa.

Zmiana układu partycji,

nieumiejętne edytowanie GRUB'a lub próba zastąpienia go innym programem rozruchowym.

 

Wszystkie te rzeczy powodują niemożliwość uruchomienia się systemu (często zarówno Ubuntu jak i systemu sąsiedniego np. Windowsa). Aby temu zapobiec należy naprawić GRUB korzystając z Boot Repair Disk. Jest to dystrybucja, która działa tylko z zewnętrznego nośnika, można ją pobrać na tej stronie – https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/files/. Po odpaleniu się programu z płyty, należy wybrać opcje „Recomended repair” i ponownie uruchomić komputer. Jeśli to nie pomoże, można spróbować zainstalować program Boot Repair bezpośrednio na nośniku instalacyjnym Ubuntu. Wtedy podczas uruchamiania instalatora należy wybrać opcje „Try Ubuntu without installing”, a następnie skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+alt+T. W oknie które się pojawi należy wpisać następujące polecenia:

 

sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair 

sudo sed ”s/trusty/saucy/g\” -i /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-trusty.list 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)

 

W przypadku, gdy menedżer GRUB jest uruchamiany, jednak system nie wystartował, należy odczekać aż system się załaduje i wybrać opcję „grub”. Później należy zresetować komputer.

 

2. Czarny ekran podczas startu systemu

 

Kolejnym dość częstym problemem jest występowanie czarnego ekranu podczas startu systemu. Najczęściej jest to spowodowane brakiem lub nieodpowiednio dobranymi sterownikami karty graficznej. W pierwszej kolejności warto sprawdzić czy karta graficzna w ogóle wysyła do monitora informacje o tym, by wyświetlił jakikolwiek obraz. W tym celu należy spróbować przejść do wirtualnej konsoli (ctrl+Alt+F1), a następnie powrócić do trybu graficznego (Ctrl+Alt+F7).

 

Jeżeli jednak to nie pomaga, należy zresetować komputer i udać się do menu GRUB, gdzie należy wybrać opcje „Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu” i przejść do pozycji „Recovery Mode”. W tym miejscu należy wybrać opcje „failsafex”. Spowoduje to uruchomienie systemu w bezpiecznym trybie graficznym.

 

Ostatnim rozwiązaniem jest dodanie opcji „nomodeset” podczas uruchamiania systemu Ubuntu. W menu GRUB należy zaznaczyć „ubuntu” i wcisnąć klawisz „e”. W otwartym pliku należy odnaleźć linijkę zaczynającą się od słowa „linux” (znajduje się ona przy końcu pliku). W tym miejscu należy skasować ciąg znaków $Vt_handoff i dopisać na końcu linii nomodeset. Aby uruchomić ponownie komputer należy wcisnąć ctrl+x.